Garderstuens Historie

Garderstuens Historie


Historie: Idet min barndomsgade var Amaliegade i København, og hvor Amalienborg var vores nærmeste nabo blev denne samling grundlagt da jeg var omkring de otte år.

I samme ejendom som jeg boede, Amaliegade 12, havde Københavns Garderforening deres residens. Samtidig havde jeg min daglige gang i Chr. den 7 palæ på Amalienborg, idet min kammerat boede der, i kraft af hans far var kong Fredrik den 9. hoffourer. I det min kammerats bolig var i gården bag Livgardens vagtstue, havde vi vores daglige gang hos garderne, og allerede her startede min samling af effekter fra Livgarden.

I nogle år var denne samling stillet på Stand by, men da jeg selv aftjente min værnepligt i Livgarden blev interessen for Livgarden igen vagt. Ikke mindre betydning havde det, at min søn Peter ligeledes skulle aftjene sin værnepligt ved Livgarden, så da han blev hjemsendt var jeg ikke i tvivl om, at dette museum som I nu befinder jer i, skulle være en realitet..
Formålet: Det er min hensigt at skildre Den kongelige Livgardens historie igennem de nu 358 år garden har eksisteret. Dette forsøger jeg her at skildre ved hjælp af effekter, billeder og andet historisk materiale, som en hyldest for Livgardens indsats for Konge og Folk igennem tiderne, og ikke mindst som vagt for 14 regenter siden starten i 1658.
Pro rege et Grege
Åbningstider: Åbner efter aftale, med rundvisning og efterfølgende spisning i Kildekroen.
Rundvisning kan aftales telefonisk på mobil 21 72 20 62 eller via min mailadresse: bosse@garderstuen.dk
Preben Bosse
Museumsleder