Livgardens Historie

Livgardens Historie

(Bl.a. citater fra bogen ”Den kongelige Livgarde 325 år”).

Kong Fredrik den 3 oprettede den Kongelige Livgarde den 30. juni 1658 med baggrund i, at Hæren på det tidspunkt blev reorganiseret, og ikke mindst på grund af Danmark lå i krig med Svenskerne 1657-60, og på den måde at sikre Kongen bedre, hvorfor han ønskede en personlig garde. 

I sommeren 1657 var Danmark blevet invaderet af en svensk hærstyrke under fremrykning fra Slesvig-Holsten og den vej ind i Jylland. Via tilfrosne bælter, og især imellem Fyn og Sjælland, satte svenskerne sig nu på Sjælland. Resultatet heraf blev Roskildefreden den 26. februar 1658, hvor Danmark-Norge mistede store landområder, bl.a. Skåne, Halland og Blekinge.

Freden varede kun kort, og godt en måned efter Livgardens oprettelse landsattes den 8. august 1658 et svensk ekspeditionskorps i Korsør, med det formål at erobre hele landet, da Sverige ønskede at beherske adgangsvejene til Østersøen. Livgarden fik dermed deres ilddåb under belejringen af København 1658-59.

Efterfølgende deltog Livgarden i forskellige slag rundt om i landet, hvor svenskerne under disse kampe led store tab, og endelig kulminerede det ved Nyborg den 14. november 1659 hvor fjenden blev totalt slået.

 Foruden Livgarden har bestridt opgaven som kampsoldat gennem tiderne, har Livgarden siden Fredrik den 3. tid stået vagt om kongen og kongehuset, hvilket i dag stadig er én af Livgardens fornemste opgaver.

I dag deltager Livgarden ligeledes i Internationale opgaver rundt om i verden under såvel freds skabende som fredsbevarende missioner, hvor Livgarden i disse tilfælde høster stor anerkendelse

Pro Rege et Grege